Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Borstkanker: CMF

Sterfte aan borstkanker in regio Kennemerland t.o.v. Nederland, gecorrigeerd voor leeftijd- en geslachtsverschillen