Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Dikkedarm- en endeldarmkanker: CMF

Sterfte aan dikkedarm- en endeldarmkanker in regio Kennemerland t.o.v. Nederland, gecorrigeerd voor leeftijd- en geslachtsverschillen