Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Lymfe- en bloedkanker: CMF

Sterfte aan kanker van het lymfatisch en bloedvormend weefsel in regio Kennemerland t.o.v. Nederland, gecorrigeerd voor leeftijd- en geslachtsverschillen