Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Slokdarmkanker: CMF

Sterfte aan slokdarmkanker in regio Kennemerland t.o.v. Nederland, gecorrigeerd voor leeftijd- en geslachtsverschillen