Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

COPD: CMF

Sterfte aan COPD in regio Kennemerland t.o.v. Nederland, gecorrigeerd voor leeftijd- en geslachtsverschillen