Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Niet-natuurlijk/uitwendig: CMF

Sterfte aan niet-natuurlijke doodsoorzaken in regio Kennemerland t.o.v. Nederland, gecorrigeerd voor leeftijd- en geslachtsverschillen