Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Accidentele val: CMF

Sterfte aan accidentele val in regio Kennemerland t.o.v. Nederland, gecorrigeerd voor leeftijd- en geslachtsverschillen