Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Uitwendig: % sterfgevallen

Uitwendige oorzaken van ziekte en sterfte (ongevallen, zelfdoding, moord en doodslag, gebeurtenissen waarvan opzet onbekend is en overige uitwendige oorzaken van ziekte en sterfte). Volgens classificatielijst ICD-10: codes V01-Y89.