Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Diabetes mellitus: CMF

Sterfte aan diabetes mellitus in regio Kennemerland t.o.v. Nederland, gecorrigeerd voor leeftijd- en geslachtsverschillen