Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Infectieziekten: CMF

Sterfte aan infectieziekten in regio Kennemerland t.o.v. Nederland, gecorrigeerd voor leeftijd- en geslachtsverschillen