Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Ziekten van urinewegen en geslachtsorganen: CMF

Sterfte aan ziekten van de urinewegen en geslachtsorganen in regio Kennemerland t.o.v. Nederland, gecorrigeerd voor leeftijd- en geslachtsverschillen