Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Ziekten van zenuwstelsel: CMF

Sterfte aan ziekten van het zenuwstelsel in regio Kennemerland t.o.v. Nederland, gecorrigeerd voor leeftijd- en geslachtsverschillen