Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Aantal sterfgevallen per 1000 inwoners

Het aantal overledenen in het betreffende jaar waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte heeft ondertekend, per duizend van de gemiddelde bevolking.