Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Aantal sterfgevallen

Alle doodsoorzaken tezamen. Volgens classificatielijst ICD-10: codes A00-Y89.