Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Overgewicht: schatting % 65-plussers

Schatting van het percentage ouderen dat overgewicht heeft