Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Sport wekelijks: schatting % 19-plussers

Schatting van het percentage volwassenen en ouderen dat ten minste 1 dag per week sport