Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Sport wekelijks: schatting % 65-plussers

Schatting van het percentage ouderen dat ten minste 1 dag per week sport