Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Drinkt niet of maximaal 1 glas alcohol per dag: schatting % 65-plussers

Schatting van het percentage ouderen dat niet of maximaal 1 glas alcohol per dag drinkt, en daarmee de Richtlijnen Goede Voeding 2015 van de Gezondheidsraad volgt