Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Roker: schatting % 19-plussers

Schatting van het percentage volwassenen en ouderen dat rookt