Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Enige of grote moeite met rondkomen: schatting % 65-plussers

Schatting van het percentage ouderen dat enige of grote moeite heeft om rond te komen van het inkomen van hun huishouden