Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

(Zeer) ernstig eenzaam: schatting % 65-plussers

Schatting van het percentage ouderen dat (zeer) ernstig eenzaam is