Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Eenzaam: schatting % 19 t/m 64-jarigen

Schatting van het percentage volwassenen dat eenzaam is