Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Eenzaam: schatting % 65-plussers

Schatting van het percentage ouderen dat eenzaam is