Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Emotioneel eenzaam: schatting % 19-plussers

Schatting van het percentage volwassenen en ouderen dat emotioneel eenzaam is