Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Sociaal eenzaam: schatting % 19-plussers

Schatting van het percentage volwassenen en ouderen dat sociaal eenzaam is