Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geeft langdurig en/of intensief mantelzorg: schatting % 19 t/m 64-jarigen

Schatting van het percentage volwassenen dat momenteel drie maanden of langer en/of minstens 8 uur per week mantelzorg geeft