Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geeft langdurig en/of intensief mantelzorg: schatting % 65-plussers

Schatting van het percentage ouderen dat momenteel drie maanden of langer en/of minstens 8 uur per week mantelzorg geeft