Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Ontvangt mantelzorg: schatting % 65-plussers

Schatting van het percentage ouderen dat momenteel mantelzorg ontvangt