Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Matig of veel regie over eigen leven: schatting % 65-plussers

Schatting van het percentage ouderen dat matig of veel regie heeft over eigen leven