Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Gezondheid als goed, zeer goed ervaren: schatting % 19-plussers

Schatting van het percentage volwassenen en ouderen dat zijn gezondheid als goed of zeer goed ervaart