Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Risico op angststoornis of depressie: schatting % 19 t/m 64-jarigen

Schatting van het percentage volwassenen met een matig of hoog risico op een angststoornis of depressie