Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Ernstig beperkt in activiteiten vanwege gezondheid: schatting % 19 t/m 64-jarigen

Schatting van het percentage volwassenen dat vanwege problemen met de gezondheid ernstig beperkt is in activiteiten die mensen gewoonlijk doen