Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Beperkt in activiteiten vanwege gezondheid: schatting % 19 t/m 64-jarigen

Schatting van het percentage volwassenen dat vanwege problemen met de gezondheid beperkt of ernstig beperkt is in activiteiten die mensen gewoonlijk doen