Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Beperkt in activiteiten vanwege gezondheid: schatting % 19-plussers

Schatting van het percentage volwassenen en ouderen dat vanwege problemen met de gezondheid beperkt of ernstig beperkt is in activiteiten die mensen gewoonlijk doen