Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Beperkt in activiteiten vanwege gezondheid: schatting % 65-plussers

Schatting van het percentage ouderen dat vanwege problemen met de gezondheid beperkt of ernstig beperkt is in activiteiten die mensen gewoonlijk doen