Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Langdurige ziekte/aandoening en daardoor beperkt in activiteiten: schatting % 65-plussers

Schatting van het percentage ouderen met één of meer langdurige (6 maanden of langer) ziekten of aandoeningen, dat daardoor beperkt of ernstig beperkt is in de activiteiten die mensen gewoonlijk doen