Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Minimaal 1 beperking op het gebied van gehoor, zicht of mobiliteit: schatting % 19 t/m 64-jarigen

Schatting van het percentage volwassenen dat minstens één beperking heeft op het gebied van gehoord, zicht of mobiliteit