Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Gehoorbeperking: schatting % 19 t/m 64-jarigen

Schatting van het percentage volwassenen met een gehoorbeperking