Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Gehoorbeperking: schatting % 19-plussers

Schatting van het percentage volwassenen en ouderen met een gehoorbeperking