Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Gehoorbeperking: schatting % 65-plussers

Schatting van het percentage ouderen met een gehoorbeperking