Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Minstens 1 langdurige ziekte of aandoening: schatting % 19-plussers

Schatting van het percentage volwassenen en ouderen met één of meer langdurige (6 maanden of langer) ziekten of aandoeningen