Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Ernstige geluidhinder van vliegverkeer: schatting % 19-65 jaar

Schatting van het percentage volwassenen dat ernstige geluidhinder ondervindt van vliegtverkeer