Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Ernstige geluidhinder van wegverkeer <50 km/uur: schatting % 19-65 jaar

Schatting van het percentage volwassenen dat ernstige geluidhinder ondervindt van verkeer op wegen waar men maximaal 50 km/uur mag