Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Levensverwachting bij 65 jaar

Het aantal resterende jaren dat mensen die in deze periode 65 jaar oud zijn, kunnen verwachten te leven.