Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Migratieachtergrond: aantal inwoners

Aantal inwoners waarvan ten minste één ouder in het buitenland is geboren