Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Inkomen tot 120% van het beleidsmatig minimum: % ouderen

Inkomen tot 120% van het beleidsmatig minimum (verrijkt door CBS): % 65-plussers