Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Inkomen van minstens 120% van het beleidsmatig minimum: % ouderen

Inkomen van minstens 120% van het beleidsmatig minimum (verrijkt door CBS): % 65-plussers