Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Inkomen tot 120% van het beleidsmatig minimum : % volwassenen en ouderen

Inkomen tot 120% van het beleidsmatig minimum (verrijkt door CBS) : % 18-plussers