Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Inkomen van minstens 120% van het beleidsmatig minimum : % volwassenen en ouderen

Inkomen van minstens 120% van het beleidsmatig minimum (verrijkt door CBS) : % 18-plussers