Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Inkomen van minstens 120% van het beleidsmatig minimum: % volwassenen

Inkomen van minstens 120% van het beleidsmatig minimum (verrijkt door CBS): % 18-64 jarigen